MATERIAŁY ZE SZKOŁY

Osobom, które miały prezentacje podczas XX Jesiennej Szkoły PDF w Czeszowie, w postaci referatu, plakatu czy warsztatu przypominamy, że mamy zamiar wydać, tak jak 2 lata temu, materiały pokonferencyjne. Poniżej znaleźć można szczegółową informację o planowanej publikacji. Mamy nadzieję, że zdążą Państwo przysłać nam swoje materiały do 31. grudnia 2012roku.

Informacje dla autorów