REJESTRACJA ON-LINE

Opłata konferencyjna:

# dla pracowników uczelni i instytucji oświatowych: 450 pln (opłata pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Szkole)
# dla nauczycieli: 150 pln (opłata pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Szkole)
# dla uczestników bez zakwaterowania i wyżywienia: 150 pln (opłata pokrywa wpisowe, materiały konferencyjne oraz napoje podczas przerw w zajęciach)

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać na konto:


właściciel konta:
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

nazwa i adres banku:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział Wrocław
ul. Kuźnicza 17/19
50-950 Wrocław

konto: 58 1090 2503 0000 0001 1434 9402

kod swift: WBK PPL PP
z dopiskiem "Konferencja 18N, Jesienna Szkoła PDF".

Termin dokonywania płatności do 30 września 2012.

Termin rejestracji do 15 września 2012.

Opłata konferencyjna pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Szkole:

    * wpisowe,
    * materiały konferencyjne,
    * kolację 18 X, całodzienne wyżywienie 19 i 20 X,
    * uroczystą kolację 20 X,
    * śniadanie, wycieczkę i obiad 21 X.
Pracownicy uczelni i instytucji oświatowych, którzy chcą być zakwaterowani w pokoju jednoosobowym proszeni są o zaznaczenie tego faktu w Kwestionariuszu Rejestracyjnym (pole 11 - Jedynka). Niestety liczba takich pokoi jest ograniczona i będzie podawana w indywidualnej korespondencji od organizatorów.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA